University of Miskolc - Institute of Manufacturing Science
A CEEPUS PROGRAM

navrh01-SLR1C5                PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2018/19. TANÉVRE

CEEPUS PROGRAM (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES)

 

keretén belül több hálózati projekt is működik az egyetemen, amelyek a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Műszaki Földtudományi Kar és a BTK Modern Filológiai Intézet oktatói és hallgatói részére kínálnak 1-4 hónapos ösztöndíj lehetőségeket  közép- és délkelet-európai partneregyetemeken.

Csak arra az egyetemre lehet esélyesként pályázni a hálózaton belül, ahová a Miskolci Egyetem fogadási helyet kapott. A más egyetemre benyújtott pályázat elfogadása bizonytalan.

A CEEPUS program általános ismertetője és a pályázati felhívás megtalálható a
http://www.meph.uni-miskolc.hu/ceepus.html
http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus

web lapokon.
A programról általános információ kérhető a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon  (intézményi Ceepus koordinátor: Szőke Edit, A/4 ép. I. em. 108.szoba, tel. 46-565111/2276 mellék,  rekszoke@uni-miskolc.hu  ).

Az egyéni mobilitási ösztöndíj pályázat beadási határideje hallgatók és oktatók részére:

2018. június 15. (őszi félévre)
2018. október 31.    (tavaszi félévre)
A pályázatokat a Központi CEEPUS Iroda honlapján
http://www.ceepus.info

kell  kizárólag  on-line feltöltéssel beadni.

Lehetőség van hálózaton belüli vagy azon kívüli freemover pályázat beadására a tavaszi félévre, ennek határideje:

Minden év  november 30.

Freemover-ként kiutazás csak a 2. félévben lehetséges. A pályázathoz csak a hallgatóknak mellékelni kell a Letter of Acceptance (fogadó egyetemtől) és a Letter of Recommendation (küldő egyetemtől) dokumentumokat.
A freemover pályázatokat is a http://www.ceepus.info honlapon a mellékletek feltöltésével kell on-line beadni.

AZ EGYÉNI MOBILITÁSI  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN 2 LÉPCSŐBEN TÖRTÉNIK:

 • REGISZTRÁCIÓ
 • A KAPOTT JELSZÓ BIRTOKÁBAN A PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

A pályázat elfogadásáról a pályázók értesítést kapnak a fogadó ország CEEPUS Nemzeti Irodájától (Letter of Award )  július folyamán. Az elektronikus rendszerben folyamatosan nyomon követhető, hogy a pályázat elbírálása melyik szakaszban tart. Ha a fogadó ország Ceepus Nemzeti Irodája jóváhagyta a pályázatot, a nyertes pályázónak ugyanebben a rendszerben el kell fogadnia a program feltételeit, ezáltal kerül pályázata az „Accepted by Applicant” státuszba. Nagyon fontos, hogy ezt minden pályázó megtegye, ez alapfeltétele később az ösztöndíj kifizetésének. Az ösztöndíjat a fogadó egyetem fizeti.

A hálózatokon belüli konkrét pályázati lehetőségekről és a külföldi partneregyetemekről az alábbi hálózati koordinátorok adnak felvilágosítást:

Hálózat száma

Koordinátor

Tanszék

HR-108
RO-13
RO-58

Dr. Varga Gyula (Gyártástudományi Int.)  (46) 565-111/15-21,  gyulavarga@uni-miskolc.hu

 

SK-67

Dr. Kundrák János (Gyártástudományi Int.)   (46) 565-111/15-83,  kundrak@gold.uni-miskolc.hu

 

A 2018/19. tanévben megpályázható helyek:
 A PÁLYÁZAT BEADÁSA ELŐTT FELTÉTLENÜL KONZULTÁLJANAK AZ INTÉZETI KOORDINÁTORRAL

 

RO-58 DR. VARGA GYULA

FINAL OUTGOING TRAFFIC TO

student

short term student

teacher

short term excursion

participating unit

month

person

month

person

month

person

month

person

Technical University of Cluj-Napoca
Machine Building Faculty - Department of Manufacturing Engineering
Prof. eng. MSc. PhD. SORIN-DUMITRU GROZAV

1

1

CAMPUS 02 University of Applied Sciences Graz
Degree Programmes in Automation Technology & Degree Programmes in Information Technologies & Business Informatics
Dipl.-Ing. (FH) Ioan Turcin

1

1

Technical University of Cluj-Napoca
Machine Building Faculty - Design Engineering and Robotics Department
Professor Eng. PhD Liviu Adrian Crisan

1

1

1

1

University of Žilina in Žilina
Dpt. of Machining and Automation
Prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO-13 DR. VARGA GYULA

FINAL OUTGOING TRAFFIC TO

student

short term student

teacher

short term excursion

participating unit

month

person

month

person

month

person

month

person

Technical University of Cluj-Napoca
Machine Building Faculty - Department of Manufacturing Engineering
Professor Ph.D. Marian Borzan

1

1

1

1

Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem
Faculty of Mechanical Engineering
assoc. prof. Ing., Ph.D. Natasa Naprstkova

1

1

University of Rijeka
Faculty of Engineering, Department of Production Engineering
Prof. dr. sc. Tonci Mikac

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SK-67 DR. KUNDRÁK JÁNOS

FINAL OUTGOING TRAFFIC TO

student

short term student

teacher

short term excursion

participating unit

month

person

month

person

month

person

month

person

Technical University in Košice
Technical University of Košice, Department of Technology and Materials, Fac. of Mechanical Engineering
prof.Ing. CSc. Ildiko Mankova

1

1

1

1

Vienna University of Technology
Department of Interchangeable Manufacturing and Industrial Metrology
Prof.Dr. Numan M. DURAKBASA

1

1

1

1

Tomas Bata University in Zlín
Faculty of Technology
M.Sc., Ph.D. Jitka Badurova

1

1

Cracow University of Technology
Faculty of Mechanical Engineering
Prof. dr hab. eng. Wojciech Zebala

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-108 DR. VARGA GYULA

FINAL OUTGOING TRAFFIC TO

student

short term student

teacher

short term excursion

participating unit

month

person

month

person

month

person

month

person

VŠB – Technical University of Ostrava
Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machining and Assembly
Prof., Ph.D., MSc. Robert CEP

1

1

Poznan University of Technology
Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology
Prof. DSc. PhD. MSc. Eng. Stanislaw Legutko

1

1

1

1

Technical University of Cluj-Napoca
Department of Engineering and Technologic Management
Professor Nicolae UNGUREANU

1

1

1

1

University of Ljubljana
Faculty of Mechanical Engineering
Assoc.Prof.Dr. Tomaz Pepelnjak

1

1

University of Ljubljana
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles
PhD Rasa Urbas

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK  HALLGATÓK ESETÉN:

• alapképzéses hallgatók esetében: 2 lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor
• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik  a pályázat beadása és a tervezett kinntartózkodás ideje alatt is
• CEEPUS országbeli állampolgár
• az adott hálózat  koordinátora támogatja a pályázatát.

Hallgatói mobilitás célja:
Kötelező minimum részképzési idő diplomatervezők és PhD hallgatók esetében 1 hónap, alsóbb évesek esetében min. 3 hónap.
A féléváthallgatás alatt kreditek megszerzése kötelező (min. 15 / félév), ezek elfogadásáról hazaérkezés után a kari Kreditátviteli és/vagy Tanulmányi Bizottság dönt. 3 hónapos tartózkodás alatt a krediteket nem lehet megszerezni, ezért a pályázóknak azt javasoljuk, hogy  4 hónapra pályázzanak, ha részképzésen akarnak részt venni.

A pályázat beadása előtt alaposan át kell tanulmányozni a fogadó egyetem honlapját (oktatás nyelve, meghirdetett idegennyelvű kurzusok, a fogadóegyetem speciális jelentkezési feltételei, jelentkezési határidő, beküldendő dokumentumok, kontakt személy).

 

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY HONLAPJÁN: http://www.tpf.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa

 

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK  OKTATÓK ESETÉN:
• főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói status
• saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat
•  nem CEEPUS országok állampolgárai is jogosultak a részvételre, amennyiben rendelkeznek az ún. „Equal Status” dokumentummal (pl. tartózkodási engedéllyel)
• az adott hálózat  koordinátora támogatja a pályázatát.

Az oktatói mobilitás célja:

 • vendégoktatás a partner intézményben (min. 5 munkanap, min. 6 tanítási óra vagy konzultáció). Közös képzési program kidolgozására utazó oktató esetén min. 4 óra. Az oktatási tevékenységet össze lehet kötni kutatással, konferencián való részvétellel, de ez nem lehet kizárólagos cél.

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY HONLAPJÁN: http://www.tpf.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa

 

FIGYELEM!     HA EGY HELYRE TÖBB JELENTKEZŐ IS VAN, A PÁLYÁZATOK FELTÖLTÉSÉT A CEEPUS ON-LINE RENDSZERBE EGY INTÉZETI KIVÁLASZTÁS ELŐZI MEG. A CEEPUS pályázatot az internetre már csak azok a hallgatók/oktatók tölthetik fel, akiket aZ INTÉZET  kiválasztott. ENNEK  AZ ELŐSZELEKCIÓNAK A PÁLYÁZATI FELTÉTELEIT AZ ADOTT INTÉZET (ANNAK CEEPUS KOORDINÁTORA) TESZI KÖZZÉ.

 

Az intézeti szelekcióhoz az alábbi pályázati anyag beadása ajánlott:

HALLGATÓK ESETÉN:

 1. lezárt félévekről index másolat
 2. nyelvvizsga bizonyítvány
 3. min. 1/2 oldalas idegennyelvű motivációs level
 4. igazolás egyéb szakmai (TDK) vagy kiegészítő (HÖK) tevékenységről

OKTATÓK ESETÉN:

 1. oktatási munkaterv

Ez a pályázati anyag csak az intézeti  előszelekcióra vonatkozik. A konkrét Ceepus mobilitási hely megpályázásához a www.ceepus.info elektronikus rendszert kell használni.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázat elbírálásánál figyelembe  veszik a pályázó hátrányos helyzetét. Hátrányos helyzetűnek tekinthető, aki:

 • árvaellátásban részesül
 • fogyatékossággal él
 • tartósan beteg
 • speciális étkezési igényű
 • akit az intézmény egyéb okból hátrányos helyzetűnek minősített (pl. szociális ösztöndíjban részesül)

Előnyben részesíthető, aki még korábban nem részesült Ceepus ösztöndíjban.

Ösztöndíjak:
A nyertes pályázók a fogadó ország Ceepus Nemzeti Irodája értesíti az ösztöndíj elnyeréséről.  Ezután a Ceepus elektronikus rendszerben el kell fogadni a Ceepus programban való részvételt és feltételeket, ekkor kerül a pályázat az „Accepted  by applicant” státuszba. Ez nagyon fontos lépés, mert az ösztöndíjat a fogadó egyetem csak annak a pályázónak tudja kifizetni, akinek a pályázata az „Accepted”’ státuszban van.
Az ösztöndíj nagysága országonként különböző, a pontos összegek megtalálhatóak a Központi Ceepus Iroda honlapján
(www.ceepus.info)

 


©2019 ME-GGYT | Menu map | Monday 25th 2019f March 2019